juny 2, 2020

COM TREBALLEM?

VISIÓ I VALORS

La visió de la ludoteca TocaJoc és ser un espai lúdic i educatiu de qualitat amb voluntat d’innovació i millora contínua. El treball que es duu a terme es fonamenta en els següents pilars educatius:

 

FELICITAT I ALEGRIA

Necessàries per a un desenvolupament sa, positiu i optimista de la persona i per al gaudi de cada moment present.

RESPECTE I PARTICIPACIÓ

Respecte ver la pròpia persona, entre els infants, educadors i amb les normes i regles. Participació per esdevenir individus actius per sobre de la mera competitivitat i la victòria en el joc.

CURIOSITAT I COEDUCACIÓ

Fomentar l’interès per tot allò que s’està aprenent i voler-ne saber més. Treballar des de la igualtat i per a la igualtat dels individus.

CONSOLIDACIÓ I INNOVACIÓ

Difondre i experimentar amb el joc tradicional i clàssic, al mateix temps que amb el joc més innovador i contemporani.


LA NOSTRA MISSIÓ

El servei de ludoteca té com a missió contribuir en l’educació i en el desenvolupament personal i social de l’infant a través del joc en diferents nivells:

  • Familiarització amb les TIC així com amb d’altres suports tecnològics.
  • Reforçar les competències vinculades a cada edat, treballades a l’escola.
  • Coneixement del propi cos com a eina d’interacció amb l’entorn i d’expressió.
  • Prendre consciència sobre les normes, regles i rols.
  • Suport en el procés d’adquisició d’autonomia personal.